Facebook

Browsing: Cryptocurrency

Cryptocurrency là một môi trường trao đổi giống như các loại tiền tệ thông thường như USD, nhưng được thiết kế cho mục đích trao đổi thông tin số thông qua một quá trình có thể thực hiện theo một số nguyên tắc của mật mã… Sự mã hoá Cryptocurrency đầu tiên được tạo ra là Bitcoin trở lại trong năm 2009.