Facebook

Browsing: TIME

ChronoBank (TIME) là một dự án Blockchain đầy tham vọng và quy mô toàn cầu, nhằm phá vỡ ngành nhân sự, tuyển dụng và tài chính theo cách tương tự như cách Uber phá vỡ hoạt động kinh doanh Taxi và Upwork. Các chuyên ngành chính của ChronoBank bao gồm: Building (Xây dựng), E-Commerce (Thương mại điện tử), Warehousing (Kho bãi), Cleaning (Làm sạch), Industrial (Công nghiệp). ChronoBank được thiết kế bởi một tập thể các chuyên gia với hơn 100 năm kinh nghiệm tuyển dụng kết hợp cùng với các chuyên gia có thể tạo ra phần mềm để tận dụng công nghệ Blockchain để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực…