Facebook

Điều gì sẽ xảy ra khi đồng Bitcoin cuối cùng được khai thác?

Blockchain Bitcoin (BTC) đã đạt mốc quan trọng trong tháng 4 khi đồng Bitcoin thứ 17 triệu được khai thác. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao con số này lại có ý nghĩa quan trọng, đó là vì chỉ còn lại 4 triệu BTC trước khi đạt đến giới hạn 21 triệu BTC. Tuy nhiên, sự thật là hầu hết mọi người hôm nay đều không thể nhận thấy điều đó.

Giao thức Blockchain của Bitcoin khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn khi có nhiều thợ mỏ tham gia vào nhóm, và phần thưởng Bitcoin để khai thác một khối cũng giảm một nửa cứ mỗi 210.000 Block được khai thác. Ở thời điểm hiện tại, các thợ mỏ nhận được 12,5 BTC khi mở khoá được một Block mới. Theo BitcoinBlockHalf.Com, khối lượng phần thưởng sẽ bị giảm một nửa lần tiếp theo vào tháng 5 năm 2020, xuống còn 6,25 BTC.

Giả sử rằng không còn có sự thay đổi với giao thức, giới hạn Bitcoin sẽ đạt đến 21 triệu BTC vào năm 2140, còn 122 năm nữa. Tuy nhiên, nó chỉ mất 9 năm để khai thác 80% tổng số Bitcoin đang có sẵn, trong tổng số khoảng 520.000 Block, các bạn có thể xem biểu đồ dưới đây.

btc1

btc2

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta khai thác đồng Bitcoin cuối cùng

Hiện tại, các công ty khai thác mỏ vẫn được khuyến khích nhiều để khai thác các Bitcoin có giá trị ngày càng tăng, như là một phần thưởng trước khi nguồn cung đạt giới hạn.

Nhưng tới thời điểm đó, sẽ không có thêm phần thưởng nào cho thợ mỏ nữa. Tuy nhiên, các giao dịch vẫn cần phải được xác nhận và lưu trữ trên các Block trong Blockchain vì vậy các nhà khai thác sẽ chỉ được hưởng lợi từ phí giao dịch.

Hiện tại, các giao dịch Bitcoin được xử lý bởi mạng lưới theo thứ tự phí giao dịch liên quan đến giao dịch cụ thể đó. Phí càng cao thì càng có nhiều ưu đãi cho một thợ mỏ để ưu tiên trong Block.

Điều này về cơ bản có thể là mạch máu của các thợ mỏ trong thế kỷ tiếp theo, một khi không có thêm BTC được khai thác. Điều này được trình bày trong tài liệu hướng dẫn Bitcoin của Satoshi Nakamoto:

“Một khi số tiền định trước đã được đưa vào lưu thông, thì ưu đãi có thể chuyển thành phí giao dịch và hoàn toàn không bị lạm phát”.

Điều gì có thể xảy ra trong quá trình sắp tới?

Một điểm quan trọng cần xem xét ở đây là còn hơn 100 năm nữa mới tới thời điểm đồng Bitcoin cuối cùng được khai thác. Cần hiểu rằng mới chỉ có 10 năm kể từ khi Bitcoin ra đời, rất nhiều điều đã, đang và sẽ xảy ra trong thời gian này.

Như Satoshi Nakamoto dự tính, các nút mạng có trách nhiệm duy trì các giao dịch Blockchain và xác minh. Việc di chuyển ra khỏi hệ thống dựa trên sự tin cậy đế một hệ thống bằng chứng công việc (Proof-Of-Work) theo sự đồng thuận của chuỗi dài nhất:

“Chúng (Các nút mạng) sẽ bỏ phiếu với sức mạnh CPU của chúng, thể hiện sự chấp nhận của chúng bằng cách làm việc mở rộng chúng và từ chối các Block không hợp lệ bằng cách từ chối làm việc trên chúng. Bất kỳ quy tắc và ưu đãi cần thiết nào để có thể được thực thi với cơ chế đồng thuận này”.

Câu cuối cùng của tuyên bố đặc biệt đó nói vì các thợ mỏ và các sàn giao dịch đã phải hoạt động song song với nhau trong thời gian vài năm qua.

Segwit

Trong năm 2010, Nakamoto đã giới hạn kích thước 1MB các Block để ngăn chặn các thợ mỏ sản xuất các Block lớn hơn mà có thể bị mạng lưới từ chối, điều này đã khiến cho các Blockchain bị phân chia.

Vào thời điểm đó, giới hạn này là quá đủ do số lượng giao dịch nhỏ và thực tế là một số thay đổi có thể thực hiện ở giai đoạn sau này nếu cần thiết.

Tuy nhiên, mối quan tâm đã được nâng cao khi Bitcoin trở nên phổ biến. Các nhà phát triển Bitcoin Core cuối cùng đã đưa ra một giải pháp được gọi là Segregate Witness, thường được gọi là Segwit.

Về bản chất, Segwit tách dữ liệu thuộc dạng không được xác định khỏi các dữ liệu xác định của mỗi giao dịch, làm giảm đáng kể kích thước của giao dịch được lưu trữ trên mỗi Block. Hơn nữa nó huỷ bỏ khả năng dễ dàng giao dịch bằng cách loại bỏ các xác nhận khỏi dữ liệu giao dịch, điều này mở đường cho việc tích hợp Lightning Network.

Segwit cuối cùng đã được triển khai vào tháng 8 năm 2017, khi các bên liên quan chính từ các Pool khai thác lớn nhất và các công ty Bitcoin đã đẩy mạnh một giải pháp cho các khoản phí giao dịch cao gây ra bởi vấn đề giới hạn kích thước Block.

Một số biện pháp táo bạo hơn, tăng kích thước khối lên 2MB được gọi là Segwit2X. Có một số vấn đề, cụ thể là thiếu bảo vệ lặp lại và thực tế này đòi hỏi Hard Fork. Cuối cùng dự án này vẫn chưa thành hiện thực.

Vấn đề chính ở đây là việc thực hiện Segwit có thể do sự đồng thuận của cộng đồng Bitcoin, giống như Satoshi Nakamoto đã chỉ ra trong tài liệu hướng dẫn của mình. Trường hợp có mối quan tâm lớn hơn như Segwit2X, cộng đồng đã bị chia cắt và sự thay đổi không bao giờ được thực hiện.

Thay đổi giao thức

Việc triên khai Segwit đã bị chậm trên toàn bộ mạng lưới kể từ tháng 8 năm 2017. Những sân chơi lớn như Coinbase và Bitfinex chỉ giới thiệu sự thay đổi vào tận tháng 2 năm 2018.

Việc ra mắt cùng với việc giảm chi phí giao dịch, một minh chứng đúng cho kết quả dự định của việc tích hợp Segwit. Như biểu đồ sau đây cho thấy, phí giao dịch đã giảm đáng kể trong vài tháng qua vì Segwit tiếp tục được triển khai cho các nút mạng trên khắp thế giới.

btc3

Lightning Network

Việc thực hiện của SegWit cũng đặt nền tảng cho các giải pháp lớp thứ hai để cải thiện hơn nữa mạng của Bitcoin.

Dự đoán nhiều nhất là mạng Lightning, mà về cơ bản sẽ làm những gì SegWit đã làm nhưng trên quy mô lớn hơn thôi.

Theo điều khoản, Lightning Network sẽ cho phép người dùng mở nhiều kênh thanh toán giữa chính họ khỏi chuỗi khối Bitcoin. Kênh sẽ được mở và ghi lại trên Blockchain, nhưng các giao dịch sẽ được thực hiện ngoài chuỗi cho đến khi kênh thanh toán bị đóng.

Điều quan trọng ở đây là giải pháp lớp thứ hai này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ giao dịch trên toàn mạng lưới.

Tuy nhiên, điều này đặt ra một số câu hỏi thú vị cho thợ mỏ trong tương lai. Khi tất cả 21 triệu Bitcoin đã được khai thác, phí giao dịch sẽ thế nào để tạo động lực cho các thợ mỏ. Nếu Lightning Network được tích hợp đầy đủ vào thời điểm này, thì có thể có ít giao dịch hơn được ghi lại hàng ngày. Điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền mà người khai thác sẽ kiếm được từ các giao dịch.

Theo CoinTelegraph

Facebook Comments

Categories: Bitcoin

Tags: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.