Facebook

Browsing: USB Trữ Lạnh BTC

Ví trữ lạnh tiền điện tử là gì?
Là USB có thể trữ Offline các loại tiền như Bitcoin, Etherum, Ripple và Altcoin mà hoàn toàn không liên quan đến bên thứ ba khi thực hiện lưu trữ. USB có sự bảo mật khá cao và có chế độ phục hồi đặc biệt nên người dùng cảm thấy an toàn tuyệt đối khi lưu trữ tiền điện tử trên đó. Hiện nay trên thị trường có 2 loại USB trữ lạnh tốt nhất đó là Leger Nano S và Trezor